tys-jest-skala
Cykl „Tyś jest Skała” to studium Dwóch Listów Piotra Apostoła. Pierwszy list skończyliśmy na ostatnim spotkaniu, a na następnym – 27 marca – otworzymy Drugi List. W najbliższy wieczór z Biblią, skupimy się na pierwszych wersetach pierwszego rozdziału. Paweł na początku skupia się na warunkach życia duchowego. Wykazuje on, że […]

Po nitce do kłębka


26352675181_c0a8ecfbb0_o
Zapraszamy do zapoznania się ze slajdami z drugie spotkania seminaryjnego, dotyczących Motywów Biblijnych, odnośnie Raju i tego jak jest przedstawiany w Piśmie Świętym. Motywy Biblijne – Raj from Fundacja 4Rzeki.pl    

[Seminarium] – Motyw Biblijny: Raj


4658340710_6d83c02c90_o
Poniżej zamieszczamy prezentację z pierwszego seminaryjnego spotkania. Na pierwszy rzut, porozmawialiśmy o depresji. Kilka slajdów mówiących o czym rozmawialiśmy.   Depresja from Fundacja 4Rzeki.pl

[Seminarium] – Depresjacierpienie-bol
Na kolejnym spotkaniu – 02.03.2016 – będziemy zastanawiać się nad drugim fragmentem z 1 Listu Piotra rozdział 4. Analizowany fragment mówi o cierpieniu. W kontekście historycznym, to cierpienie było uzasadnione licznymi prześladowaniami chrześcijan. Dziś, w naszym systemie społecznym, nie jesteśmy prześladowani i nie mamy problemu z tym, aby się spotykać […]

Sens Cierpienia Chrześcijanina


grzech
Fascynujące jest to, jak często apostołowie, w swoich listach mówią o cierpieniu. Cierpienie jest uzasadnianie na wszystkie możliwe sposoby. Sugeruje to powszechność zjawiska, jedynie możemy się spodziewać genezy owych cierpień. Nie stanowi problemu cierpienie, na które zasługujemy. Kara za nasze złe postępowanie, konsekwencje za grzechy. Ale jak wytłumaczyć cierpienie niezasłużone, […]

Grzech


cierpienie
Apostoł Piotr w swoim liście nadal kontynuuje wielowątkowość mówiąc pokrótce o wszystkim co dotyczy codzienności i krótko, bez szerszego uzasadnienia wskazuje rady jakie należy stosować: „Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego […]

Chrześcijańskie cierpieniephoto-1448518184296-a22facb4446f
Już w najbliższy wtorek tj. 01.12.2015 o godz. 19.00 w de Revolutionibus Books&Cafe odbędzie się kolejne Biblijne Spotkania, na którym będziemy kontynuować studiom listu Piotra. Rozpoczniemy rozdział 3. Fragment, nad którym tym razem się pochylimy może się wydać z dzisiejszej perspektywy nieco niemodny, gdyż dotyczy rad skierowanych bezpośrednio do kobiet. […]

Wskazówki życia codziennego.


Żywe Kamienie
Drugi rozdział listu Piotra to opowieść o kamieniach. Kamieniach, które żyją – są twarde, ale i miękkie. Piotr w symbolice kamienia, pokazują kim jest Chrystus. Jego rola „Kamienia Węgielnego” jest kluczowa dla planu zbawienia, a zarazem problematyczna dla oponentów zbawienia w tym Imieniu. To właśnie ten kamień to fundament, od […]

Żywe Kamienie


Miłość czy bojaźń
Ostatnie spotkanie było poświęcone fragmentowi z I listu św. Piotra 1:17-25. Podczas spotkania staraliśmy się analizować werset po wersecie to, co Piotr do wiernych napisał. Z racji tego, że to był dalszy ciąg pierwszego rozdziału, ciężko nie zwracać uwagi na kontekst całej wypowiedzi. Św. Piotr zwraca uwagę, na ważność aspektu […]

Bojaźń czy Miłość?