Roczne archiwa: R


Ostatnie spotkanie skupiało się na 2 rozdziale 1 Listu  do Tymoteusza. Paweł kolejny raz daje konkretne wskazówki Tymoteuszowi jak należy postępować w normalnym codziennym życiu. Modlitwa za wszystkich ludzi, to aspekt, od którego Paweł zaczyna kolejny wątek listu. Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni, chce dać szansę każdemu z nas, […]

Nasza Postawa


Już 18.12.2013 spotykamy się po raz kolejny. Tym razem analizować będziemy cały drugi rozdział 1 Listu do Tymoteusza. „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i […]

Nasza Chrześcijańska Postawa


Dzisiejsze rozważania rozpoczęliśmy od kroku w tył. Nie zajęliśmy się od razu tematem łaski. Jakże szerokim zresztą. Staraliśmy się poznać kontekst. W jakiej sytuacji znajduje się zbór w Efezie i jakie zadanie ma w tym Tymoteusza. Młody lider dostaje od swojego autorytetu polecenie, by “pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali […]

Z ostatniego spotkaniaZa dwa tygodnie drugie już nasze spotkanie w tym sezonie. Będziemy kontynuować rozważania 1 Listu do Tymoteusza, gdzie Apostoł kontynuuje myśl, na której zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie. Paweł pisze o łasce Bożej, która dana jest ludziom. Kiedy charakteryzuje ludzi, do których jest skierowane przesłanie przedstawia samych grzeszników: morderców, kłamców, bluźnierców… […]

Kolejne Spotkanie 11.12.2013: „Dla kogo Boża Łaska”


26.11 2013 odbyło się nasze pierwsze spotkanie w nowym sezonie i miejscu w kawiarni przy ul. Brackiej 14. Było nas 12 osób, co stworzyło kameralny klimat dyskusji przy kawach i herbatach. Spotkanie poświęcone było poniższemu fragmentowi: „Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę […]

Pierwsze Spotkanie za nami!
Na rozpoczęcie nowego sezonu przyszło nam trochę czekać. W zamian za to, chcemy zaprezentować kilka zmian. Przede wszystkim zmieniła się lokalizacja. Od teraz spotykamy się przy ul. Brackiej 14. Zmieniło się logo, design strony i zmienił się cykl. W tym sezonie będziemy inspirować nasze dyskusje Listami Pawła do Tymoteusza. Tymoteusz […]

Nowy Cykl spotkań


Na kolejnym spotkaniu, zastanowimy się nad zagadnieniami zawartymi w drugim rozdziale listu do Rzymian. Między innymi: 03.07.2013 r. o godz. 20.00, kawiarnia „Czuły Barbarzyńca” (Powiśle 11), Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,  który odda każdemu […]

Za co spada na nas sąd Boży?


Miasto Ucieczki nawiązuje swoją nazwą do starotestamentowych miast schronienia, do których każdy prześladowany mógł uciec i szukać schronienia. Zespół, ponieważ sam znalazł swoją ucieczkę w Bogu – czasem bezpośrednio, a czasem nie wprost – zaprasza do tego słuchaczy. Miasto Ucieczki to połączenie kilku gatunków muzycznych, przede wszystkim rytm&bluesa i rocka […]

Koncert „Miasta Ucieczki” – 30.06.2013