Archiwa miesięczne: Lipiec R


Na kolejnym spotkaniu, zastanowimy się nad zagadnieniami zawartymi w drugim rozdziale listu do Rzymian. Między innymi: 03.07.2013 r. o godz. 20.00, kawiarnia „Czuły Barbarzyńca” (Powiśle 11), Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,  który odda każdemu […]

Za co spada na nas sąd Boży?