Archiwa miesięczne: Listopad R


Za dwa tygodnie drugie już nasze spotkanie w tym sezonie. Będziemy kontynuować rozważania 1 Listu do Tymoteusza, gdzie Apostoł kontynuuje myśl, na której zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie. Paweł pisze o łasce Bożej, która dana jest ludziom. Kiedy charakteryzuje ludzi, do których jest skierowane przesłanie przedstawia samych grzeszników: morderców, kłamców, bluźnierców… […]

Kolejne Spotkanie 11.12.2013: „Dla kogo Boża Łaska”


26.11 2013 odbyło się nasze pierwsze spotkanie w nowym sezonie i miejscu w kawiarni przy ul. Brackiej 14. Było nas 12 osób, co stworzyło kameralny klimat dyskusji przy kawach i herbatach. Spotkanie poświęcone było poniższemu fragmentowi: „Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę […]

Pierwsze Spotkanie za nami!
Na rozpoczęcie nowego sezonu przyszło nam trochę czekać. W zamian za to, chcemy zaprezentować kilka zmian. Przede wszystkim zmieniła się lokalizacja. Od teraz spotykamy się przy ul. Brackiej 14. Zmieniło się logo, design strony i zmienił się cykl. W tym sezonie będziemy inspirować nasze dyskusje Listami Pawła do Tymoteusza. Tymoteusz […]

Nowy Cykl spotkań