Archiwa miesięczne: Grudzień R


Ostatnie spotkanie skupiało się na 2 rozdziale 1 Listu  do Tymoteusza. Paweł kolejny raz daje konkretne wskazówki Tymoteuszowi jak należy postępować w normalnym codziennym życiu. Modlitwa za wszystkich ludzi, to aspekt, od którego Paweł zaczyna kolejny wątek listu. Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni, chce dać szansę każdemu z nas, […]

Nasza Postawa


Już 18.12.2013 spotykamy się po raz kolejny. Tym razem analizować będziemy cały drugi rozdział 1 Listu do Tymoteusza. „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i […]

Nasza Chrześcijańska Postawa


Dzisiejsze rozważania rozpoczęliśmy od kroku w tył. Nie zajęliśmy się od razu tematem łaski. Jakże szerokim zresztą. Staraliśmy się poznać kontekst. W jakiej sytuacji znajduje się zbór w Efezie i jakie zadanie ma w tym Tymoteusza. Młody lider dostaje od swojego autorytetu polecenie, by “pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali […]

Z ostatniego spotkania