Archiwa miesięczne: Styczeń R


Ostatnie nasze spotkanie poświęcone było czwartemu rozdziałowi listu do Tymoteusza. Analizując poszczególne fragmenty zobaczyliśmy pewne zależności jakie przedstawia Paweł. Opowiada on o nadziei danej wszystkim ludziom jak jest w Bogu, o przyczynie wszelkich trudności jakie musimy ponosić, aby przybliżyć się do Boga. Ponad to, ap. Paweł skupia się także na […]

Po Ostatnim Spotkaniu


Zawsze patrzymy na poszczególne księgi Biblii jak na słowo Boga, nigdy człowieka. A rzeczywistość jest taka, że to pisali ludzie pod natchnieniem ducha. Efekt tego jest taki, że mając te kilka perspektyw, możemy patrzeć na dane słowa pod różnymi aspektami i analizować inne wątki. Powoduje to, że tekst staje się […]

Jak Ojciec z synem


Czytaliśmy kolejny rozdział 1 listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Na wstępie zauważyliśmy, że motywem przewijającym się w liście Pawła jest opis ról ­ najpierw rola Tymoteusza, potem Pawła, kobiet i mężczyzn w społeczności, aż dochodzimy do bieżącego zagadnienia ­ rola biskupa i diakonów.

Rola Liderów – relacja po spotkaniuTrzeci rozdział omawianego przez nas listu do Tymoteusza to fragment poświęcony zwierzchnikom rodzących się struktur chrześcijańskich. Powstawanie nowych zborów, przybywanie nowych wiernych, ciągła praca ewangelizacyjna, nowy zakres posługi to tylko nie liczne z nowych wielkich działów pracy Pańskiej, które napotykał Tymoteusz. Co raz większa liczba kościołów wymuszała na ówczesnych liderach […]

Rola Liderów