Archiwa miesięczne: Luty R


Ap Paweł  w końcowych fragmentach listu, przesyła garść, krótszych zaleceń. Porusza kwestię, które mogą być trudne dla młodego Tymoteusza. Dotyka spraw, które mogą zagrażać  funkcjonowaniu wspólnoty. O skargach i krytyce. (5:17-20) Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. […]

Walka o Bożą Sprawę


Studium listu do tej pory utwierdzało nas o bardzo osobistym charakterze dwóch braci w Chrystusie. Wywód ten wyciągamy przede wszystkim dlatego, że rady są bardzo specyficzne: detaliczne, osobiste, odwoływanie się do wcześniejszych doświadczeń. Fragment studiowany przed nami jeszcze bardziej uwidacznia to zjawisko. Jest wielowątkowy, dotyka wszystkich stref życia i ciężko […]

O Zagrożeniach – Spotkanie 25.02.2014


Nasze ostatnie spotkanie poświęciliśmy nieco dłuższemu fragmentowi z 1 Tm 5:1-16. Fragment ten podobnie jak pozostałe (w tym aspekcie chyba często się powtarzamy ;p) to kolejne wskazówki, jak Tymoteusz powinien zachowywać się względem osób starszych od siebie: „Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych – jak braci, starsze […]

Relacja ze spotkania 11.02.2014
Kolejnym wątkiem, jaki porusza ap. Paweł jest wsparcie wdów. W tamtych czasach był to poważny problem. Wynikał on z tego, że socjal jeszcze nie istniał, kobiety zajmowały się domem i dziećmi a mężczyźni pracowali. Byli jedynymi żywicielami rodziny i kiedy umierali, a nie mieli dzieci/bliskiej rodziny to taka wdowa zostawała […]

Pomoc (Nie)Materialna