Archiwa miesięczne: Październik R


Żywe Kamienie
Drugi rozdział listu Piotra to opowieść o kamieniach. Kamieniach, które żyją – są twarde, ale i miękkie. Piotr w symbolice kamienia, pokazują kim jest Chrystus. Jego rola „Kamienia Węgielnego” jest kluczowa dla planu zbawienia, a zarazem problematyczna dla oponentów zbawienia w tym Imieniu. To właśnie ten kamień to fundament, od […]

Żywe Kamienie


Miłość czy bojaźń
Ostatnie spotkanie było poświęcone fragmentowi z I listu św. Piotra 1:17-25. Podczas spotkania staraliśmy się analizować werset po wersecie to, co Piotr do wiernych napisał. Z racji tego, że to był dalszy ciąg pierwszego rozdziału, ciężko nie zwracać uwagi na kontekst całej wypowiedzi. Św. Piotr zwraca uwagę, na ważność aspektu […]

Bojaźń czy Miłość?


Modlitwa_Wykupieni_w_Chrystusie
Na kolejnym spotkaniu będziemy zastanawiać się nad drugą częścią pierwszego rozdziału I listu św. Piotra. Wersety od 17 do 25 nawiązują do wątku naszej zależności od Boga. Piotr wyjaśnia na zasadzie akcji i reakcji, że jeżeli opieramy swoją nadzieję na Bogu i mamy świadomość dzięki czemu i komu, jako ludzie […]

Wykupieni w Chrystusie



12118803_729097563901702_7468479471190830987_n
Już jutro zaczynamy kolejny sezon Biblijnych Spotkań. Tym razem tematem będzie List św. Piotra. Jakie przesłanie zostawił po sobie apostoł czynu, który nie bał się podejmować działań  ? Na pierwszym spotkaniu porozmawiamy o fundamentach, które wspomina we wstępie listu, o wierze i łasce. Co tak właściwie niosą z sobą te pojęcia. Co […]

Fundamenty