Archiwa miesięczne: Luty R


grzech
Fascynujące jest to, jak często apostołowie, w swoich listach mówią o cierpieniu. Cierpienie jest uzasadnianie na wszystkie możliwe sposoby. Sugeruje to powszechność zjawiska, jedynie możemy się spodziewać genezy owych cierpień. Nie stanowi problemu cierpienie, na które zasługujemy. Kara za nasze złe postępowanie, konsekwencje za grzechy. Ale jak wytłumaczyć cierpienie niezasłużone, […]

Grzech


cierpienie
Apostoł Piotr w swoim liście nadal kontynuuje wielowątkowość mówiąc pokrótce o wszystkim co dotyczy codzienności i krótko, bez szerszego uzasadnienia wskazuje rady jakie należy stosować: „Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego […]

Chrześcijańskie cierpienie