Archiwa miesięczne: Marzec R


cierpienie-bol
Na kolejnym spotkaniu – 02.03.2016 – będziemy zastanawiać się nad drugim fragmentem z 1 Listu Piotra rozdział 4. Analizowany fragment mówi o cierpieniu. W kontekście historycznym, to cierpienie było uzasadnione licznymi prześladowaniami chrześcijan. Dziś, w naszym systemie społecznym, nie jesteśmy prześladowani i nie mamy problemu z tym, aby się spotykać […]

Sens Cierpienia Chrześcijanina