BLOG

Czym różni się wskrzeszenie od zmartwychwstania

Biblia opisuje kilka przykładów wskrzeszeń oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczy również, że każdy człowiek może dostąpić zmartwychwstania. Czy opisane wskrzeszenia i zmartwychwstanie to to samo? Artykuł wyjaśnia to zagadnienie na podstawie Pisma Świętego.

Jedyne chrześcijańskie święto

Biblia mówi nam o jednym święcie, które zostało ustanowione przez Pana Jezusa dla Jego naśladowców. Jest to święto Pamiątki śmierci Pana Jezusa. Pragniemy przybliżyć po krótce jakie ma ono znaczenie.

Alkohol w życiu chrześcijanina

Biblia zawiera wiele mądrych i skutecznych rad odnośnie naszego życia. Jako chrześcijanie, powinniśmy znać Boże spojrzenie na sprawy naszego życia codziennego. Co Pismo Święte mówi, o spożywaniu alkoholu? Przejrzeliśmy Słowo Boże w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.

Tajemnica ukryta w Piśmie Świętym – Powołanie Niebieskie

Biblia zawiera wspaniały opis przyszłych rzeczy – Królestwa jakie niebawem nadejdzie oraz życia wiecznego i szczęścia wszystkich ludzi. Jest jednak również inna, szczególna nauka w Słowie Bożym. Jest to nauka o Powołaniu Niebieskim do życia w „chwale, czci i nieśmiertelności” razem z naszym Panem, jako istota duchowa.

Dlaczego Pan Jezus umarł?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie znaczenie dla ludzkości ma śmierć Pana Jezusa? Jest to fundamentalna nauka zawarta w Piśmie Świętym, a jej poznanie rozpoczyna drogę do poznania Bożego Planu wobec człowieka i ukazuje wielką Jego miłość.

Miriam_dzieko_Biblia

Lekcje z życia Miriam

Inspirująca Historia siostry Mojżesza. Życie Miriam, jak i innych bohaterów Biblijnych jest dla nas przykładem. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano…” Rzym 15:4