BLOG

Symbole biblijne

Pismo Święte zawiera wiele symboli wskazujących na coś istotnego. Poznanie znaczenia tych symboli pozwala zrozumieć Biblijne przesłanie, a w konsekwencji otaczający nas świat i wspaniałą przyszłość przygotowaną dla człowieka.

Biblijna prawda o zmartwychwstaniu

Zmartwychwstanie to sedno nauki Pisma Świętego. Prawda o zmartwychwstaniu daje nam nadzieję na życie wieczne i pokazuje wielką miłość Bożą. Poznanie tego czym jest i co przyniesie zmartwychwstanie jest największą wartością.

Gdzie są wszyscy umarli?

To pytanie na które każdy z nas chciałby znać odpowiedź. I Biblia taką odpowiedź daje! A prawda o tym, co dzieje się z nami po śmierci jest piękna i daje nam nadzieje na przyszłe, wieczne życie!

Jest jeden Pan Bóg

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Pan Bóg i Pan Jezus to ta sama istota? Jest to bardzo ważne zagadnienie. Jego odpowiednie zrozumienie ma wpływ na zrozumienie szeregu nauk Słowa Bożego oraz tego, co według tej Księgi czeka nas w przyszłości. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tym, co na ten temat znajduje się w Piśmie Świętym.

Jak Jezus może zmienić moje życie?

Poznanie prawdy o Bożym Planie i dziele Pana Jezusa powinno spowodować zmianę naszego życia. Życie dostarcza nam licznych świadectw takich zmian, zaś Pismo Święte wskazówek, jak możemy podobać się Bogu, aby w przyszłości odziedziczyć Królestwo Boże i żyć wiecznie.

Jeśli mnie przekonasz, że Jezus jest Mesjaszem – uwierzę

Z hebrajskiego – Mesjasz, z greckiego – Chrystus, po polsku – Pomazaniec. Jego przyjście, życie i dzieło opisywane były w licznych proroctwach Starego Testamentu. Nowy Testament opisuje ich wypełnienie. Zarówno jeden, jak i drugi jest dla mnie pięknym i wystarczającym dowodem na to, że Zbawiciel świata żył na Ziemi 2000 lat temu.