Życie chrześcijanina

Miriam_dzieko_Biblia

Lekcje z życia Miriam

Inspirująca Historia siostry Mojżesza. Życie Miriam, jak i innych bohaterów Biblijnych jest dla nas przykładem. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano…” Rzym 15:4

Jak Jezus może zmienić moje życie?

Poznanie prawdy o Bożym Planie i dziele Pana Jezusa powinno spowodować zmianę naszego życia. Życie dostarcza nam licznych świadectw takich zmian, zaś Pismo Święte wskazówek, jak możemy podobać się Bogu, aby w przyszłości odziedziczyć Królestwo Boże i żyć wiecznie.