Co czeka ludzkość w przyszłości?

Główne myśli:

 • Niebawem przyjdzie czas, kiedy wszyscy ludzie zostaną wzbudzeniu z grobów.
 • Nastanie wtedy okres „naprawienia wszystkich rzeczy”, kiedy każdy człowiek będzie mógł żyć wiecznie.

Szczególnie dynamiczne wydarzenia na świecie w ostatnich dziesięcioleciach oraz świadectwa Biblii wskazują nam jednoznacznie, że czasy, w jakich żyjemy to „czasy ostateczne” – jak opisuje je Pismo Święte. To, co dzieje się na naszych oczach – ruchy i ideologie społeczne, upadek Kościołów, powstanie państwa Izrael – o tym wszystkim możemy czytać na kartach Słowa Bożego. Ale Księga ta zawiera również informacje o tym, jak będzie wyglądał świat po czasach ostatecznych, a więc w niedalekiej przyszłości.

Nadchodzi czas naprawienia wszystkich rzeczy

Czas ten Biblia nazywa „Czasem odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz. Ap 3:20-24). Będzie to okres tysiąca lat, kiedy wzbudzona z grobu ludzkość będzie na próbie i będzie powracać do doskonałości, aby po tym czasie, jeśli człowiek okaże się doskonałym odziedziczyć zbawienie – życie wieczne.

Jak będzie wyglądał świat w nadchodzącej przyszłości?

Drodzy Czytelnicy – zachęcamy, abyście czytając poniższy tekst, zaglądali również do podanych wersetów z Pisma Świętego, aby znaleźć potwierdzenie wskazanych myśli w Świętej Księdze.

 • Czas naprawienia rozpocznie się wzbudzeniem z grobu wszystkich ludzi (Jan 5:28-29).

Więcej na temat zmartwychwstania przeczytasz w artykule: BIBLIJNA PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

 • Po wzbudzeniu z grobu każdy człowiek będzie miał umiejętność myślenia i odczuwania w nowych warunkach, co pomoże mu się naprawiać. (Ezech. 11:19-20)
 • Sąd, czyli próba będzie trwał 1000 lat. Obj. 20:4 pisze o tym wprost. Są wersety, które mówią o sądzie, który trwa jeden dzień (Dz. Ap. 17:31) i należy je rozumieć tak samo – jako 1000 lat, mając na uwadze werset z 2 Piotra 3:8.
 • Zadaniem tego czasu będzie rozwinięcie w każdym człowieku umiłowania dla sprawiedliwości i uczucia obrzydzenia dla grzechu (Obj. 20:6-8).
 • Sadzić będzie Bóg jako najwyższy sędzia (Psalm 9:8-9), Chrystus jako wykonawca woli Ojca (Ew. Jana 5:22 i 30, Ew Jana 10:30) oraz Kościół – wybrany Lud Boży (I Kor. 6:2; Obj. 20:4).
 • Każdy osobiście będzie odpowiadał za swoje uczynki. Dobre postępowanie będzie nagradzane, a złe karane. To indywidualna droga każdego człowieka do doskonałości (Izaj. 26:9; Jer. 31:29-30; Ezech. 18:20-24; 33:10-20).
 • Zostanie usunięte wszystko, co przeszkadzało człowiekowi w drodze do doskonałości. Każdy, kto tylko będzie chciał, będzie w stanie ją osiągnąć. Jeżeli dosłownie rozumieć słowo głupi, zaczerpnięte z Izaj. 35:8, to nawet tacy będą w stanie podążać właściwą drogą (Izaj. 35:8; 40:3-4; 42:15-16; 62:10).

O tym, dlaczego na świecie istnieje zło przeczytasz w artykule: DLACZEGO ZŁO ZOSTAŁO DOZWOLONE?

 • Każdy będzie dokładnie wiedział, jak należy postępować. Nie będzie potrzeby kogokolwiek pouczać. Każdy będzie miał wiedzę o tym, co należy robić, a czego nie wolno (Izaj. 2:3; 11:9; 30:26; Jer. 31:34).
 • Będzie to czas ogólnego szczęścia i radości (Obj. 21:4-5; Izaj. 35:1-10).
 • Błogosławienie wszystkich narodów rozpocznie się od Izraela (Ezech. 36:24-34). Zobaczą to inne narody. Zrozumieją, że Boże błogosławieństwo pod Nowym Przymierzem, to coś wyjątkowego. Jedyne rozwiązanie dla problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić (Ezech. 36:35-36). Wszystkie narody pójdą do Jeruzalem, by z pokorą szukać Boga (Zach. 8:20-23).
 • Członkowie Kościoła – wybranego Ludu Bożego będą królować na ziemi i jednocześnie będą kapłanami Boga, odpowiadającymi za sprawy religii (Obj. 1:6; 5:10). Pan Jezus wraz z Kościołem będą pomagać ludziom w drodze do Boga, w podnoszeniu się z grzechu (Ijoba 33:23-26; Obj. 20:6).

O tym czym jest Kościół, według biblijnej nauki przeczytasz w artykule: TAJEMNICA UKRYTA W PIŚMIE ŚWIĘTYM

 • Królowanie Chrystusa będzie trwać tak długo, by wszyscy nieprzyjaciele i przeciwnicy zostali przekonani do posłuszeństwa lub zniszczeni śmiercią wieczną (I Kor. 15:25-28).
 • Ukończenie procesu zmartwychwstania, czyli doprowadzenie od stanu grzechu i śmierci do doskonałości, będzie jednoznaczne ze zniszczeniem śmierci Adamowej (I Kor. 15:26). Doskonały człowiek nie będzie więcej więźniem śmierci (Izaj. 42:7; 49:9; 61:1).

Pan Bóg ma Plan

Powyższy opis jest bardzo skrótowym przedstawieniem tego, jak będzie wyglądał świat w niedalekiej przyszłości. Dla zdobycia szerszego poznania tego, co czeka ludzkość w nadchodzącym Królestwie Chrystusowym zachęcamy do czytania Ksiąg Pisma Świętego. Wiadomości jakich dostarcza nam Pismo Święte na temat Bożego Planu zebrane i wyjaśnione zostały w publikacji Wykłady Pisma Świętego – Tom 1, którą możesz zamówić nie ponosząc żadnych kosztów.

Autorem tego doskonałego Planu jest nasz Ojciec Bóg

Jaki jest nasz Ojciec? Dał jednorodzonego Syna, by odkupił z grzechu Adama i w nim każdego z nas. Ten, który przygotował doskonały Plan.

Jaki to Ojciec, który zbawił – wyratował nas od wiecznej śmierci?

Jaki to Ojciec, który nie pozwolił, by jego dzieciom było źle? Więcej! On chce, by Jego dzieciom było doskonale.

Jaki to Ojciec…

Kiedy choć przez chwilę zastanowimy się jaki jest nasz Ojciec z Nieba, nie pozostanie nam nic innego, jak tylko sercem Go kochać, a życiem uwielbiać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *