Czy istnieje piekło? (cz.1/2)

Tak, zgodnie z nauką Pisma Świętego, piekło istnieje. Ważne jest jednak dokładne wyrozumienie, co przez to pojęcie należy rozumieć. W artykule tym znajdziemy dowody biblijne na samo istnienie piekła, a artykuł dokładniej omawiający jak piekło wygląda i czym jest, pojawi się w przyszłości.

Biblijna nauka o piekle powinna opierać się na zrozumieniu 4 słów: szeol, hades, gehenna oraz geber. W Starym Testamencie piekło tłumaczone jest ze słowa szeol i występuje 65 razy, a w Nowym Testamencie, tłumaczone jest ze słowa hades i występuje 11 razy.

Słowo szeol tłumaczy się na grób, piekło, dół, przepaść. Hades to podziemie, świat zmarłych, grób, śmierć. Gehenna znaczy ogień piekielny, jezioro ognia; natomiast geber to grób, mogiła, grobowiec. W różnych przekładach biblijnych słowa te mogą być inaczej tłumaczone. Z pewnością ważny jest też kontekst użytych słów.

Piekło w Biblii

Przytoczymy fragment Katachezy Kościoła Katolickiego: KKK 1035 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność”. Podać można wiele wersetów biblijnych potwierdzających istnienie czegoś po śmierci, co określane jest jako piekło:

„Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci I wyrwał duszę swoją z krainy umarłych [szeol]? Sela”.  Psalm 89:49

„Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości”. Kazn. 9:5,10

„Choćby się zakopali w ziemię [szeol], i stamtądby ich ręka moja wzięła”. Amos.9:2

„Albowiem o nim [o Jezusie] mówi Dawid…: Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle [hades], a nie dasz świętemu twojemu oglądać skażenia. To przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowem, iż nie została dusza jego w piekle [hades], ani ciało jego widziało skażenia”.  Dz. Ap. 2:27-31

„I śmierć, i piekło [hades] zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste [gehenna], to druga śmierć”. Obj.20:14

Podsumujmy te teksty. Piekło utożsamiane jest z grobem, stanem niebytu, brakiem jakiegokolwiek działania.  Dawid umarł i poszedł do piekła. Dawid nie wstąpił do nieba. Został przyłączony do swoich ojców, a więc oni także nie byli w „niebie” – Dz. Ap. 13:36 (Abraham, Jakub, Izaak – praojcowie narodu Izraelskiego). Jezus zstąpił do piekła, ale tam nie pozostał, ponieważ po trzech dniach zmartwychwstał. Dla Jezusa nie był to stan wieczny. Pojawia się ciekawe wyrażenie z Apokalipsy wg św. Jana mówiące o zniszczeniu tak i samej śmierci (momentu), jak i piekła (stanu). Widać także różnicę pomiędzy piekłem a jeziorem ognia. Należałoby zatem poddać pod wątpliwość określenie piekła jako wiecznego (Job. 14:12, Jan. 5:28). Błędny pogląd wieczności piekła wynika z interpretacji ewangelicznych fragmentów mówiących o wiecznych mękach lub wiecznym potępieniu.

Co jest po śmierci?

W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz”. 1 Mojż. 3:19

Ziemski człowiek został uczyniony z prochu ziemi. Zgodnie z Bożym postanowieniem po śmierci wraca tam, skąd został wzięty. Żadne z proroctw nie uczy, jakoby karą za grzechy miały być np. błąkanie się po świecie w postaci ducha lub wieczne męczarnie.

 „To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł, i raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego”. Jan 11:11, 14-15

Jezus określa stan po śmierci jako sen. Podczas snu nie jesteśmy świadomi. Tracimy poczucie czasu oraz w dużej mierze nie docierają do nas bodźce z zewnątrz. Tak możemy wyobrazić sobie właśnie stan śmierci. Historia wskrzeszenia Łazarza uczy nas, że każdy człowiek, umierając, jakby zasypia. Nieświadomie „oczekuje” w tym stanie obudzenia ze snu śmierci (Job 14:12).

Obecnie wszyscy zmarli śpią snem śmierci. Ciało zmarłej osoby rozkłada się – ulega skażeniu (Dz. Ap. 13:36). Jednak duch, prawo do życia, „informacja” o człowieku, nie ginie (Kazn. 12:7). Dla ludzi stan śmierci jest wciąż zagadką. Mówiąc o tym, gdzie znajduje się piekło, należy stwierdzić, że nie jest to żadne fizyczne miejsce np. we wnętrzu ziemi. Mamy nadzieję wypływającą ze Słowa Bożego, że dzięki Jezusowi Chrystusowi – dzięki Jego ofierze i Jego zmartwychwstaniu – my także będziemy mieli możliwość powstania z grobu, ze stanu niebytu, z piekła (Jan 5:28,29).

„Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”. 1 Kor. 15:22

Czym dokładnie jest piekło?

Staraliśmy się udowodnić zasadność używania określenia piekło. Zauważyliśmy też ważność poprawnego zrozumienia tego pojęcia. Nie poświęciliśmy jednak na to znaczenie wiele miejsca. Temat ten jest obszerny i niełatwy. W najbliższy czasie pojawi się kolejny artykuł omawiający czym dokładnie jest piekło oraz odnoszący się do jego błędnych wyobrażeń.

CZĘŚĆ DRUGA ARTYKUŁU

Na ten, oraz na wiele innych tematów związanych z Pismem Świętym i Prawdą w nim zawartą odpowiada bardzo szczegółowo – używając jedynie argumentacji Słowa Bożego – książka Boski Plan Wieków, wydana w 1886 roku, do której zamówienia (zupełnie darmowego) Cię zachęcamy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *