Jedyne chrześcijańskie święto

Główne myśli:

  • Biblia mówi jedynie o jednym święcie, które chrześcijanie powinni obchodzić.
  • Jezus wypełnił obraz żydowskiej Paschy i zalecił uczniom spożywanie wieczerzy na pamiątkę Jego śmierci.
  • Emblematy chleba i kielicha mają głębokie znaczenie symboliczne i nie są literalnym ciałem i krwią Jezusa.
  • Obchodzenie Pamiątki przez prawdziwie wierzących jest nadal właściwe.

Tytuł może jest kontrowersyjny. Jest tylko jedno chrześcijańskie święto? Przecież jest ich wiele w Kościele Katolickim, a to przecież chrześcijańska religia. Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Trzech Króli… A codziennie są imieniny świętych Kościoła Katolickiego. Nie będziemy skupiać się teraz nad tymi kwestiami – kiedyś z pewnością do nich wrócimy. Biblia bezpośrednio mówi jedynie o jednym święcie. Szczególne zalecenie Jezusa do Jego naśladowców moglibyśmy nazwać ustanowieniem święta Pamiątki Jego śmierci.

„To czyńcie na pamiątkę moją”

            „I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa” (Łuk. 22:19,20). Pan Jezus, przed swoją śmiercią, spożywał z apostołami kolację. Nie zwyczajną kolację, była to żydowska Pascha (Łuk. 22:1). Jednak Jezus, po spożyciu z apostołami wieczerzy paschalnej, wprowadził nowe „zasady”. Wydarzenie to określamy jako Ostatnią Wieczerzę (ostatnią w życiu Jezusa) lub jako Wieczerzę Pańską (1 Kor. 11:20). Pascha i Pamiątka śmierci Pana Jezusa ustanowiona w jej miejsce nie są tym samym świętem. Pascha jest świętem żydowskim, upamiętniającym uwolnienie Izraelitów z niewoli Egipskiej. Pamiątka śmierci Pana Jezusa zaś jest świętem chrześcijańskim, będącym wypełnieniem obrazu z historii Izraela, gdzie upamiętniamy Pana Jezusa – „Baranka Bożego” który uwolnił ludzkość z niewoli grzechu. Jezus umarł jako pozafiguralny (rzeczywisty, wypełniający symbol) baranek zabijany w czasie Paschy żydowskiej – obraz ten więc się już wykonał. Jezus zalecił apostołom, aby od teraz, na jego Pamiątkę – jego życia, a szczególnie śmierci, która miała niedługo nastąpić – spożywali oni wspólnie emblematy chleba oraz wina.

Więcej na temat tego, jakiego dzieła dokonał Pan Jezus możesz przeczytać w artykule DLACZEGO PAN JEZUS UMARŁ?

„Chleb – to jest ciało moje”

            Chleb jest najzwyklejszym pokarmem. Ten spożywany podczas paschy, jak i podczas ostatniej wieczerzy, miał być pozbawiony kwasu (w biblijnej symbolice kwas oznacza grzech). A Jezus mówi, że ten chleb jest symbolem jego ciała. Jezus był człowiekiem bez grzechu, bez symbolicznego kwasu. Już na początku Ewangelii wg. Św. Jana Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywota” (Jan. 6:35). Łamanie i spożywanie chleba jest symbolem wydanego na śmierć doskonałego ciała Jezusa, ale w głębszym znaczeniu wyobraża także śmierć Jego naśladowców, prawdziwego Kościoła. „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba (1 Kor. 10:16,17).

Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej”

            Kielich na wieczerzy wypełniony był oczywiście konkretnym trunkiem – winem. Wino w tym obrazie wskazuje na przelaną na krzyżu krew Chrystusa, a więc na jego ofiarę zapewniającą odpuszczenie grzechów (Mat. 26:28). Nowe Przymierze dotyczy przyszłej możliwości dla całej ludzkości, aby dojść do doskonałości po zmartwychwstaniu. Uczniowie Jezusa zapraszani są do udziału w przyszłym doprowadzaniu ludzkości do doskonałego stanu według prawa Nowego Przymierza. Picie kielicha, przez Jezusa jak i przez nas, oznacza cierpienia Jego (Mat. 26:39), jaki i Jego naśladowców (Mat. 20:23).

Jezus daje uczniom, a więc i nam, przywilej uczestniczenia w cierpieniach oraz śmierci na Jego wzór. Łamanie i spożywanie chleba oraz picie kielicha jest dla prawdziwych uczniów Jezusa przywilejem. Udział w Pamiątce symbolizuje wiarę wiernych w ofiarę Jezusa oraz chęć ich uczestnictwa w jego cierpieniach, ale także w przyszłych błogosławieństwach (2 Tym. 2:11,12). „Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci” (Flp 3:10).

Emblematy spożywane podczas Pamiątki Śmierci Jezusa mają znaczenie symboliczne. Fizyczne ciało oraz Jego krew zostały złożone w ofierze jeden jedyny raz za wszystkich. Sam Pan Jezus odnosi się do symboli chleba oraz wina. Jak mógłby on poczęstować apostołów swoim fizycznym ciałem w postaci chleba oraz krwią w postaci wina przed swoją fizyczną śmiercią? Apostoł Paweł pisząc o kielichu oraz chlebie jasno daje do zrozumienia, że należy te emblematy rozumieć symbolicznie (1 Kor. 10:16).

Obchodzenie Święta Pamiątki śmierci Jezusa

            Święto Pamiątki śmierci naszego Pana obchodzone było przez jego uczniów po jego śmierci (1 Kor. 11:17-34). Apostoł Paweł zaznacza „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie (w. 26). Wyrażenie to odnosi się do rozpoczęcia panowania Pana Jezusa wraz z Jego wiernym Kościołem w Królestwie – co jeszcze nie nastąpiło. Zatem zasadne jest, abyśmy wykonywali polecenie Jezusa i nadal obchodzili to święto na Jego pamiątkę. Jako że w oczywisty sposób święto Pamiątki Śmierci naszego Pana związane jest z żydowskim świętem Paschy, słusznym wydaje się obchodzenie Pamiątki w tym czasie, gdy robił to Jezus z apostołami – dzień przed żydowską Paschą. Święto to jest ruchome i zależy od faz księżyca. Zgodnie z takim podejściem święto to miałoby miejsce dokładnie raz na rok.

            Pamiątka jest świętem, do którego należy przystąpić z czystym sumieniem, świadomym emblematów i ich znaczeń, gdyż „kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije” (1 Kor. 11:29). Mająca miejsce wieczorem uroczystość powinna przebiegać w spokoju i cichości, wspominając wydarzenia sprzed prawie 2000 lat. Każdy uczestnik chleba i kielicha Pańskiego z pewnością zdaje sobie sprawę, że przyjmując te symbole, podąża trudną i wymagającą, ale także najlepszą z możliwych życiowych dróg.

Więcej na temat wspaniałej możliwości Zbawienia w obecnym czasie, poprzez podążanie śladami życia Pana Jezusa możesz przeczytać w artykule TAJEMNICA UKRYTA W PIŚMIE ŚWIĘTYM – POWOŁANIE NIEBIESKIE

Jeśli masz pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o wspaniałej Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym – o Zbawieniu i radości dla wszystkich ludzi, życiu wiecznym i sensie tego, co nas otacza zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków. Książka ta odpowiada na liczne pytania stawiane przez ludzkość, a czyni to jedynie na podstawie wersetów Pisma Świętego. Jest to „pokarm na czas słyszny”, którym chcemy dzielić się z Tobą. Aby zamówić książkę wystarczy kliknąć w poniższy baner i wypełnić formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.