Biblia jest moim przewodnikiem życia

Główne myśli:

  • Pismo Święte opisuje przeszłe wydarzenia, ale także pozwala nam poznać przyszłość.
  • Biblia zawiera najlepsze odpowiedzi i wskazówki dotyczące wszystkich życiowych spraw, dając nam jednocześnie nadzieję na przyszłe, wspaniałe życie wieczne.
  • Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości – 2 Tym 2:16.

Biblia, to najstarsza i prawdziwa historia, najpiękniejsza poezja, przekonywująca logika, fascynujące przygody pełne cudownych życiorysów, najgłębsza mądrość życiowa, wysokie zasady praworządności, to spisana przeszłość, ale także objawiona przyszłość. Jej autorem bez wątpienia jest sam Ojciec Niebieski, który dla jakiegoś powodu dał nam możliwość, abyśmy mogli z niej korzystać. Jest to natchnione dzieło, które nie zostało spisane przez przypadkowych mężów, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym – 2 Piotra 1:21.

Biblia opowiada przeszłość i opisuje przyszłość

Przede wszystkim zauważamy, że znajdujące się w Biblii teksty w dużej mierze są opisami historycznymi. Za pomocą wielu takich historii, a czasami krótkich wzmianek dowiadujemy się o tym, jak wyglądał świat dawno temu, a zarazem poznajemy wzorce Boże do postępowania. Na przykład dowiadujemy się o okolicznościach wybrania specjalnego narodu wśród tylu innych, czy też przyczyny pojawienia się grzechu na ziemi. Dzięki zawartych w niej opisach jest dla nas jasnych tak wiele spraw, jak chociażby stworzenie człowieka, które nawet w dzisiejszych czasach dla wielu jest tajemnicą.

Biblia to także opowieść o tym, co ma nastąpić w przyszłości. To objawienie dla tych co szukają, dla tych co wytężają swój umysł, aby odkryć wspaniały plan, jaki ma Stwórca wobec ludzkości.

Więcej na temat prawdziwości Pisma Świętego możesz przeczytać w artykule CZY BIBLIA JEST AUTENTYCZNA?

Zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków. Na podstawie jedynie Pisma Świętego objaśniony jest w niej Boży Plan. Opisuje ona nauki Pisma Świętego, przeszłe wydarzenia oraz to, co jest jeszcze przed nami:

Biblia daje odpowiedzi na wszystkie życiowe pytania

Oprócz wielu historii oraz przedstawionego nam wspaniałego Planu Bożego, Biblia opowiada nam także o samym autorze. Mówi o tym jaki On jest, jaki ma charakter oraz co lubi, a czego nienawidzi. Tym samym otrzymujemy instrukcję jak powinniśmy czynić. Biblia w ten sposób jest dla nas przewodnikiem, który mówi, jak mamy żyć.

Czasami odnajdujemy wersety, które bardzo krótko i dosłownie nas pouczają. Na innym miejscu musimy przeczytać dłuższy fragment, który należy połączyć z innym tekstem Pisma Świętego, aby odnaleźć pełnię woli Bożej.

Dlatego, gdy np. mamy wątpliwość czy odpłacić tym samym osobie, która nas skrzywdziła, czy to w szkole lub może w pracy, czytamy wprost – Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga – 1 Piotra 2:20.

Jednak, gdy chcemy dowiedzieć się jak brzmiało prawo oraz jak wyglądał Zakon dany narodowi izraelskiemu, musimy przeczytać nieco dłuższy opis wydarzeń. Musimy połączyć ze sobą wiele opisów, które często zaczynają się od słów: Oto co Pan nakazał czynić – 2 Mojż. 35:1,4. Także w przypadku dania Zakonu, mamy zapewnienie, że nie było to prawo wymyślone przez Mojżesza lub innego człowieka, lecz czytamy: I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem – 2 Mojż. 34:27.

To dlatego dzisiaj dokładnie wiemy, jakie słowa wypowiedział wtedy Bóg do Mojżesza.

Biblia to niezwykły zbiór rad i wskazówek.

Czy dzisiaj ta Święta Księga także ma dla nas takie wskazówki?

Jesteśmy przekonani, że ma wiele cennych rad. Jednak to od nas samych zależy, czy je znajdziemy. Na początku musimy mieć pragnienie znaleźć owe wskazówki, odszukać je, później przeczytać, a następnie poradzić się, aby sprawdzić, czy dobrze zrozumieliśmy ich treść.

Tak wielu chrześcijan czyta dziś tę samą Biblię, jednak nie dochodzi do jednomyślności, nie odnajduje tych samych prawd. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zapomina się o pewnym nakazie, który brzmi: Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi – 2 Piotra 1:20. Należy więc zostawić własną filozofię, a zadać sobie trud i sprawdzić każdą najmniejszą myśli zawartą w tej Świętej Księdze. Gdy dogłębnie zbadamy każdą zawartą w niej naukę, gdy przyłożymy do siebie różne fragmenty Nowego czy też Starego Testamentu, aby je porównać, gdy wspólnie z innymi poszukamy odpowiedzi, z pewnością znajdziemy harmonię i tego samego Ducha. Wtedy recepta, która się tam znajduje staje się jasna i zrozumiała, wtedy nauki stają się wzajemnie pasujące i uzupełniające. Pomimo tak odległego czasu w jakim została napisana Biblia, nie straciły na wartości żadne słowa w niej zawarte. Wiedząc, że każde jej słowo jest prawdziwe i pochodzi od Stwórcy, starajmy się szukać i poznawać Jego wolę. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę – Przyp 30:5-6.

Ta sama myśl, która potwierdza prawdziwość Słowa Bożego zawarta jest też na innym miejscu i pokazuje w jakich sferach życia Biblia jest nam przewodnikiem: Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości – 2 Tym 2:16.

1 komentarz do “Biblia jest moim przewodnikiem życia”

  1. Pingback: Wiara w Boga - BiblijneSpotkania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.