fbpx

Jaki jest Bóg?

z11792282XJaki jest Bóg? To pytanie nigdy nie straci na znaczeniu, chociaż ludzie nad Biblią zastanawiają się już od tysięcy lat. Chociaż każda karta Pisma Świętego mówi o tym jaki Bóg jest, to nadal nasza ludzka ciekawość nie jest zaspokojona. Ciągle są stawiane pytania, na które nie znajdujemy pełnych odpowiedzi. Ostatnie nasze spotkanie, również zmierzyło się z tym tematem. Studiując wersety tym razem co prawda ze Starego Testamentu, próbowaliśmy scharakteryzować postępowanie Boga względem człowieka. Szczególnie pochyliliśmy się nad 3 rozdziałem II Księgi Mojżeszowej.
Fragment ten mówi o powołaniu Mojżesza. Czytając co 3 wersety tej historii widać było jaki jest Bóg, jak obchodzi się z człowiekiem, gdzie są jego zasady, a gdzie daje wolną rękę człowiekowi. Kilka minut na króciutkim fragmentem pokazuje, jak Bóg jest miłosierny, pierwszy wyciągający rękę do człowieka, wszechwiedzący, gdyż potrafi przewidzieć jakie skutki przyniesie suwerenna decyzja podjęta przez człowieka.
Podczaj naszego studium omawialiśmy także drugie i trzecie Przykazanie z II Księgi Mojżeszowej:
“Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.” (Wj 20:4-7)
Te dwa Przykazania obrazują majestat i dostojeństwo Boga. Konfrontując ten obraz z powołaniem Mojżesza można dostrzec, że Bóg, chociaż tak wspaniały i doskonały, jest tak przepełniony troską o człowieka, że mimo swej doniosłości pierwszy wyciąga rękę do człowieka i grzeszność człowieka nie przeszkadza mu, aby zainicjować kontakt z człowiekiem.
Tylko nie każdy człowiek chce z Nim rozmawiać. Nie wszyscy chcą korzystać z tej szansy.