fbpx

Kolejne Spotkanie o Pieniądzach!

Kolejne spotkanie już 10 Kwietnia, o 18:30 w Kawiarni Sweet Surrender. Tym razem będziemy się zastanawiać na pieniędzmi. Wszyscy zarabiamy, chodzimy do pracy bądź jej szukamy. Choć nie wiadomo jak bardzo chcemy żyć skromnie, to i tak w portfelu pieniądze muszą być. Ale ile ma ich być. Nie oszukujmy się, wielu zbłądziło, gdyż miało tych pieniędzy za mało, wielu też zbłądziło gdyż miało tych pieniędzy za dużo. Gdzie w tym logika? Na myśl przychodzą słowa jednego z mędrców Starego Testamentu, Agura, który tak kiedyś powiedział:
“Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi – proszę – nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.” (Sal. 30:7-9)
Gdzie zatem jest środek ciężkości i czy można go znaleźć? Pomocą posłużą nam trzy fragmenty Nowego Testamentu:
“Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” (Mat. 6:19-21)
“A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.” (Mat. 19:16-22)
“Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.” (1 Tym. 6:6-10)
Serdecznie Zapraszamy!!!