Nasza Postawa

Ostatnie spotkanie skupiało się na 2 rozdziale 1 Listu  do Tymoteusza. Paweł kolejny raz daje konkretne wskazówki Tymoteuszowi jak należy postępować w normalnym codziennym życiu. Modlitwa za wszystkich ludzi, to aspekt, od którego Paweł zaczyna kolejny wątek listu. Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni, chce dać szansę każdemu z nas, każdemu człowiekowi, dlaczego zatem wola ludzi powinna być inna? Czy też nie powinniśmy modlić się za innych? Mamy wielu znajomych i przyjaciół, którzy żyją w naszym otoczeniu, żyją bez Chrystusa… Bóg chce im dać pomocną dłoń, tylko oni nie zawsze chcą ją przyjąć. Nasze modlitwy, są odzwierciedleniem naszego wnętrza i powinniśmy pamiętać o tym, czy nasze pragnienia są (chociaż) zbliżone do Bożych, tym bardziej, że Bóg jest Bogiem, “który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym. 2:4).
Paweł kończy niniejszy wywód aspektem postaw mężczyzn i kobiet w Kościele. Czym powinni charakteryzować się mężczyzny i kobiety? Zazwyczaj kobiety zwracają uwagę na zewnętrzne aspekty jak uroda. Paweł nie gani tego, ale zwraca uwagę na akcenty. Nie to co zewnętrzne zdobi kobietę, ale to co wewnętrzne. Podobnie mężczyźni, którzy modlą się. Dobrze, że są modlitwy, ale czy one powinny mieć miejsce jeśli, są spory i kłótnie? Po za tym, takie rozgraniczenie mężczyzn i kobiet, zmusza nas do postawienia sobie pytania odnośnie naszej roli w kościele. Każdy z nas ma swoją rolę i pytanie czy ją znamy i spełniamy. Każdy z nas ma coś do zrobienia, każdy z nas ma przestrzeń do zagospodarowania. Czy spełniamy swoje obowiązki? Poświęcamy czas innym, Bogu?
Takimi refleksjami zakończyliśmy nasze środowe spotkanie. Kolejne spotkanie 14 stycznia. Przyjdziecie?