fbpx

Po nitce do kłębka

Cykl “Tyś jest Skała” to studium Dwóch Listów Piotra Apostoła. Pierwszy list skończyliśmy na ostatnim spotkaniu, a na następnym – 27 marca – otworzymy Drugi List.

W najbliższy wieczór z Biblią, skupimy się na pierwszych wersetach pierwszego rozdziału. Paweł na początku skupia się na warunkach życia duchowego. Wykazuje on, że mamy wszystko to co potrzeba, by służyć Bogu, rozwijać się duchowo i rozwiązywać swoje problemy. “Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie.” (2 Pt 1:3-4)

Ważny jest też cel tego wszystkiego. Nie chodzi tylko o to by dobrze przeżyć życie, ale o to by być zbawionym i mieć “boską naturę”. To jest cel nadrzędny, reszta można być udana, choć nie musi…

Jak to już bywa w Piśmie Świętym, odpowiedzialność i ciężar leży po naszej stronie: “Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.” (2 Pt 1:5-7) Nie dość, że musimy wykazać się ponad przeciętnym zaangażowaniem to jeszcze, wiemy jakie cechy charakteru rozwijać. Brzmią one pięknie, ale jeśli przypiszemy do nich konkretne nazwiska ludzi z naszego otoczenia i nasze relacje z nimi, to nagle mamy wyzwani życia. Choć nadal możemy na to patrzeć tylko teoretycznie…

Piotr jasno wyjaśnia konsekwencje między wypracowaniem tych cech, a ich zaniedbaniem: “Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym – krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.”  (2 Pt 1:8-9)