Rola Liderów

Trzeci rozdział omawianego przez nas listu do Tymoteusza to fragment poświęcony zwierzchnikom rodzących się struktur chrześcijańskich. Powstawanie nowych zborów, przybywanie nowych wiernych, ciągła praca ewangelizacyjna, nowy zakres posługi to tylko nie liczne z nowych wielkich działów pracy Pańskiej, które napotykał Tymoteusz. Co raz większa liczba kościołów wymuszała na ówczesnych liderach powielania funkcji kierowniczych, tym samym co raz większa grupa ludzi zajmowała stanowiska, które do dziś dnia są uważane za kluczowe i opatrzone nie małym autorytetem.
Paweł świadom nowych wyzwań Kościoła, wymienia cechy jakimi powinien się charakteryzować przełożony zboru. Wszystkie cechy jakie są wymienione są cechami, które charakteryzują nie tylko ówczesnych pastorów, ale także i zwykłych wiernych. Ponieważ, jaka różnica jest między liderem a wiernym wg cech wymienionych? Czy zakaz pijaństwa i odpowiedniego prowadzenia się dotyczy tylko przełożonych?
Można wywnioskować, że jest coś więcej jak tylko robienie bądź nie robienie czegoś, co wyróżnia zwierzchników kościoła od innych…