fbpx

Wykupieni w Chrystusie

Na kolejnym spotkaniu będziemy zastanawiać się nad drugą częścią pierwszego rozdziału I listu św. Piotra. Wersety od 17 do 25 nawiązują do wątku naszej zależności od Boga.

Piotr wyjaśnia na zasadzie akcji i reakcji, że jeżeli opieramy swoją nadzieję na Bogu i mamy świadomość dzięki czemu i komu, jako ludzie grzeszni mamy przystęp do Boga, to jesteśmy zobligowani do pewnych rzeczy.

W tym wywodzie, długim aczkolwiek skoncentrowanym na jednym wątku, Piotr wspomina iż nasze życie powinno przebiegać w bojaźni dokonując właściwych uczynków. Wiedząc, iż nadzieję pokładamy w zmartwychwstałym Jezusie, jako uświęceni powinniśmy charakteryzować się miłością braterską.

Zazwyczaj czytając Biblię, czytamy nakazy: tego nie wolno, a tamto wolno. Biblia wskazuje co jest dobre a co złe. Człowiek natomiast zadaje pytanie: ‘dlaczego’. Wywód ap. Piotra nie tylko po raz kolejny zachęca do właściwej życiowej postawy, ale tłumaczy dlaczego mamy tak żyć. Co powoduje, iż pewne normy etyczne i moralne powinny być naszą wizytówką.

Cała wypowiedź sprowadza się do kilku elementów, słów kluczowych, które będą przedmiotem kolejnego spotkania.

Serdecznie zapraszamy, do wspólnej dyskusji i wymiany wzajemnych poglądów!