Alkohol w życiu chrześcijanina

Główne myśli:

  • Alkohol poprzez swoje działanie uniemożliwia „rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte„.
  • Pijaństwo jest wymienione w Biblii jako jeden z grzesznych uczynków ciała.
  • Spożywanie alkoholu nie jest w Piśmie Świętym zabronione, jednak jego nadużywanie i upijanie się jest potępione.

Jak to jest ze piciem wina przez chrześcijanina? Wolno, nie wolno? Każdy na pewno ma już wyrobione pewne zdanie na ten temat. Spróbujmy jak najobiektywniej zbadać ten aspekt naszego życia. Jako chrześcijanie oprzemy się na wersetach biblijnych i sprawdzimy, co w temacie alkoholu mówi Pismo Święte.

Alkohol w Biblii

               W Piśmie Świętym próżno szukać informacji o czystym alkoholu lub nawet piwie (najbliżej do piwa jest trunkowi o nazwie sycera – 4 Mojż. 6:1-3). W Biblii alkohol występuje pod postacią wina. Ciężko byłoby wymieniać wszystkie miejsca w Biblii, w których czytamy o winie. Śluby Nazareńskie zabraniały picia wina ani nawet soku z winogron (4 Mojż. 6:1-3). Wino pojawiało się jako wykwintny trunek na ucztach (Est. 1:7-8, Dan. 5:1) oraz weselach za czasów Jezusa (Jan. 2:3). Nie jest to raczej zaskoczeniem. Spekulować można, że czasem wino mogło być pewniejszym i bezpieczniejszym trunkiem od potencjalnie zabrudzonej wody (2 Sam 16:2). W historii Izraela wino miało swoje miejsce w ofiarach z płynów oraz obowiązywał nakaz składania dziesięciny także i z wina (2 Mojż. 29:40, 5 Mojż. 14:26). No dobrze, ale czy Biblia w jakiś sposób ocenia spożywanie alkoholu?

Wino w Starym Testamencie

               Wino rozwesela serce człowieka (Psalm 104:15, Sdz. 9:13). Zdecydowanie można powiedzieć, że alkohol poprawia humor (Przyp. Sal. 31:6,7). I w sumie chyba tyle dobrego o alkoholu. Znacznie więcej znaleźć można negatywnych efektów tego trunku. Bóg dał zalecenia kapłanom izraelskim, aby nie pili mocnych napojów podczas pełnienia kapłańskich obowiązków – „abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste” (3 Mojż. 10:8-11). Zdaniem Salomona królom i książętom nie przystoi „pragnąć mocnego napoju”, gdyż pod jego wpływem mogliby lekceważyć lub nawet zapominać prawa – ich osąd mógłby być niesprawiedliwy (Przyp. Sal. 31:4,5).

Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza” (Przyp. Sal. 20:1). Wiele razy w Piśmie Świętym zaznaczony jest problem nadmiernego spożywania alkoholu (Przyp. Sal. 23:29-32) oraz skutki upojenia alkoholowego. Noe nieopatrznie upił się i obnażył (1 Mojż. 9:21), Król Belsazar zbezcześcił naczynia ze świątyni w Jeruzalemie (Dan. 5:2-4), a dziwne zachowanie Anny (gdy ta się modliła!) Heli uznał za objaw nadmiernego spożycia alkoholu (1 Sam. 1:11). W proroctwie Jeremiasza wino wskazuje także na obłęd oraz zaślepienie narodów zesłane od Boga jako skutek jego gniewu (Jer. 25:15,16). Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu.

Wino w Nowym Testamencie

              Jednym z cudów Jezusa było zamienienie wody w wino na weselu (Jan. 2:10-12). Na Ostatniej Wieczerzy spożywał On wino i dzielił się nim z uczniami. Zaznaczał ważną rzecz; wino to symbolizuje „krew jego Nowego Przymierza” (Mat. 26:28). Używał także wina jako obrazu podczas swojego nauczania (Łuk. 5:37). Wydaje się, że Jezus w żaden sposób nie potępił samego picia wina. Wspomnieć jednak trzeba, że wyraził się negatywnie co do opilstwa (Łuk. 21:34).

               Apostołowie do tematu wina odnoszą się częściej. W listach do Zborów często zawierają jasne wskazówki i zalecenia dotyczące życia, a więc także picia alkoholu. Apostoł Paweł pisze „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Ef. 5:18). Chce zaznaczyć, że alkohol prowadzi do obniżenia moralnych standardów. Znaleźć można zalecenia unikania nadużywania wina (Tyt. 2:3, 1 Tym. 3:2). Pijaństwo oczywiście wymienione jest wśród wielu grzesznych „uczynków ciała” (Gal. 5:21). Co ciekawe, Biblia nie pomija medycznego zastosowania wina, a więc i alkoholu. W przypowieści Jezusa miłosierny samarytanin opatruje rany pobitego Żyda winem oraz oliwą (Łuk. 10:34). Apostoł Paweł zaś poleca Tymoteuszowi, aby ten, ze względu na swoje dolegliwości, oprócz wody pił także „po trosze wina” (1 Tym. 5:23).

               W wielu przytoczonych fragmentach użycie wina ma większe, obrazowe znaczenie. Nie jest to jednak tematem tego artykułu.

Pić czy nie pić?

               Pić na umór i upijać się – nie. Spożywać alkohol – można. Biblia wyraźnie wskazuje na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz przestrzega przed takim zachowaniem. Fragmenty Pisma Świętego zdają się mówić jasno; należy znać umiar w spożywaniu alkoholu. Nie jest potępiane samo korzystanie z tego trunku. Oczywiście – nie każda sytuacja jest taka sama. Na przykład apostoł Paweł pisze, że może czasem warto wstrzymać się od spożycia alkoholu ze względu na innych (Rzym. 14:21).

Chyba spodziewaliśmy się takich wniosków. Zdajemy sobie sprawę, że nadmierne spożycie alkoholu może być niebezpieczne dla pijącego jak i dla jego otoczenia. Alkohol jest jedną z wielu rzeczy, z której należy korzystać mądrze i rozważnie.

Więcej na temat radzenia sobie z pokusami możesz przeczytać w artykułach JAK OPRZEĆ SIĘ POKUSIE? oraz UMIEJĘTNOŚĆ MÓWIENIA NIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.