Jak oprzeć się pokusie?

Główne myśli:

  • Szatan niejednokrotnie przybiera postać anioła światłości, aby zwieźć nas od tego co na prawdę dobre.
  • Poznanie Pisma Świętego i utwierdzenie w jego naukach pomaga nam w walce z tym co złe.
  • Pan Jezus jest dla nas doskonałym przykładem. Podczas kuszenia na pustyni odpowiadał On szatanowi przytaczając fragmenty z Pisma Świętego.
  • Walka z pokusami nie jest łatwa, ale konieczna, aby podobać się Panu Bogu i uzyskać zbawienie. Przyjdzie czas, że każdy człowiek będzie musiał sobie z tym poradzić.

Czytając Boże Słowo, od pierwszych stron widzimy jakim wielkim złem jest grzech i jak wiele niedobrego wyrządza dla ludzi i całego świata. Już pierwsi ludzie, Ewa i Adam, nie byli w stanie oprzeć się pokusie i złamali Boże Prawo. Król Dawid nie był w stanie oprzeć się pokusie pożądania wobec mężatki Batszeby. Pokusa to bardzo trudne do opanowania pragnienie zrobienia czegoś. Jest to ciągłe myślenie nad czymś, co nie pozwala o sobie zapomnieć oraz staje się głównym obiektem rozmyślań, a dalej dążeń. Pokusa rozwija się w sercu. Jest ona jak rzucone ziarno, które albo od razu uschnie, albo zacznie kiełkować i rosnąć, by zrodzić grzech. Jednak to, jak rozwinie się cała sytuacja – zależy tylko od nas. Aby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić przede wszystkim musimy wiedzieć, że ojcem wszelkich pokus, pożądliwości, żądzy itp. jest Szatan – Boży Przeciwnik.

Źródło pokus

Apostoł Piotr pisze wprost, że Szatan jest niczym lew ryczący, który chodzi wokół nas, by kogoś pożreć (1 Piotr. 5:8). Wszystko, co jest złe na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia (1 Jan. 2:16) pochodzi od Szatana, który jest księciem tego świata. Pan Jezus wprost nazywa Szatana zabójcą, największym kłamcą, a wręcz ojcem kłamstwa, ponieważ prawdy w nim nie ma (Jan. 8:44).

Jak szatanowi udaje się zwodzić ludzi? Jest on zbuntowanym Bożym stworzeniem, jest mądry oraz inteligentny. Zapewne sam szatan wykreował sobie taki wizerunek, aby ciężej było dostrzec jego prawdziwą naturę. Apostoł Paweł przestrzega nas: „wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości” (2 Kor. 11:14). Szatan, próbując nas zwieźć, stosuje różne sztuczki – abyśmy nie zauważyli, kiedy wpadniemy w jego sieci. Jeśli nie zachowamy czujności oraz ostrożności to pozwolimy szatanowi wejść w nasze życie.

Nieustanna walka

Szatan, siejąc w naszych sercach pokusy, ale również i niepewności czy wątpliwości chce odciągnąć nas od Boga i pchnąć w ramiona grzechu. Próbuje działać przede wszystkim na nasze myśli. „Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe(1 Jan. 5:2-3).Apostoł Jan w tych słowach pokazuje, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi i kochamy Pana Boga, żadne Boże Prawo nie będzie dla nas trudnością, ponieważ chęć ich przestrzegania będzie wypływać z naszych serc. Diabeł próbuje wejść w nasze życie duchowe, by podsuwać nam takie pozornie niegroźne myśli i pokusy. Chce odciągnąć nas od Boga. Jego zamiarem jest, abyśmy się stali niewolnikami grzechu w jego zamkniętym świecie. „Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Kor. 2:11).

Choć wydaje nam się, że jesteśmy silni, mądrzy i doświadczeni, lecz tak naprawdę bez dobrej opieki Bożej nie bylibyśmy w stanie sami przeżyć jednego dnia. Dobry Bóg lepiej wie czego nam potrzeba i lepiej nas zna niż my sami. Bóg daje poznanie prawdy oraz upamiętanie z błędnej drogi: „wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli” (2 Tym. 2:25,26).

Bardzo często po ciężkim dniu nie mamy czasu lub siły na czytanie Pisma Świętego albo modlitwę. Usprawiedliwiamy się często tym, że jesteśmy zmęczeni. Jest to tak naprawdę pokusa, która ma na celu oddzielić nas od Boga i Jego miłości. Szatan dobrze zna nasze słabości i zręcznie je wykorzystuje. Zręcznie wykorzystał ciekawość Ewy. W przypadku króla Dawida wykorzystał słabość do pięknych kobiet. Podobną słabość miał jego syn, król Salomon. Wdzięki pięknych kobiet odwróciły serce Salomona od dobrego, prawdziwego Boga i skierowały je w kierunku pogańskich bożków (1 Król. 11:1-4).

Każdy z nas posiada inne pokusy, lecz każdy z nas je posiada. Pan Bóg powiedział do Kaina bardzo ważne słowa: „…u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować”.
(1 Mojż. 4:7)

Znajomość Bożego Słowa

Więc jak można radzić sobie z pokusami? Przede wszystkim nie możemy się ich bać, ale dzielnie stawiać im czoła. Samo odczuwanie pokus jeszcze nie jest grzechem, lecz uleganie im już tak. Mamy wzór w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który nie oparł się pokusom, które kierował do niego szatan, ale walczył z nimi przy pomocy Słowa Bożego (Łuk.4:1-13).  W ogrodzie oliwnym, gdy potrzebował Bożego wsparcia, modlił się gorliwie do Ojca o pomoc i wsparcie w wykonaniu misji.

Więcej o wartości Słowa Bożego możesz przeczytać w artykułach BIBLIA JEST MOIM PRZEWODNIKIEM ŻYCIA oraz CZY BIBLIA JEST AUTENTYCZNA?

Apostoł Piotr daje nam kolejną wskazówkę: Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie (1 Piotr. 5:7).Dzięki wspaniałej opiece i pomocy Bożej jesteśmy w stanie oprzeć się i pokonać wszelkie pokusy, które nas atakują. Apostoł Paweł wiedział, że jest słabym człowiekiem i tak jak my wszyscy walczył z różnymi przeciwnościami: „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Fil. 413).

Bóg nigdy nie zrzuca na nas pokus, lecz dopuszcza je w formie doświadczeń, które mają nas ćwiczyć i odciągnąć od złych przyzwyczajeń i odwrócić od zła. Przezwyciężenie wszelkich pokus i przeciwności dzięki łasce i pomocy Bożej nie tylko dodaje ogromnej siły, ale również wzmacnia wiarę, ufność i miłość do Boga. Nasz Bóg zawsze jest gotów nam pomóc w problemie, musimy tylko chcieć, wyciągnąć do Niego rękę i poprosić o pomoc w modlitwie.

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie”,
(2 Kor. 2:14)

bowiem „Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia” (1 Pio. 2:9).

Zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków, która w piękny sposób objaśnia Boży Plan dla ludzkości, opisuje jaką przyszłość Pan Bóg przygotował dla ludzkości, wlewa nadzieję i pomaga odnaleźć Pana Boga.

Oferujemy Ci książkę o wielomilionowym nakładzie, która pomaga zrozumieć Pismo Święte. Przez wielu nazywana jest ona kluczem do zrozumienia Biblii. Możesz kliknąć w poniższy baner aby wypełnić krótki formularz, nie poniesiesz żadnych kosztów, a my wyślemy Ci darmowy egzemplarz książki.

1 komentarz do “Jak oprzeć się pokusie?”

  1. Pingback: Alkohol w życiu chrześcijanina - BiblijneSpotkania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.