Pokój w społeczności

Główne myśli:

  • Czynienie pokoju powinno być cechą chrześcijanina.
  • Nie należy przekładać utrzymania pokoju ponad prawdę o Panu Bogu i Jego miłościwym charakterze.
  • Prawdziwy pokój oparty jest na poznaniu Bożych prawd i szczerości

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Mat. 5:9).

Pokój to przyjemny stan. Oznacza brak sporów, konfliktów i wojen. Nikt o zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że ceni bardziej wojnę od pokoju. Stan pokoju wydaje się także wewnętrznym spokojem. Łatwo wyobrazić sobie, że podczas konfliktów ma się w głowie więcej złych myśli i znacznie większą ilość zmartwień. Wszyscy ludzie, wierzący czy niewierzący, kobiety czy mężczyźni, młodzi czy starzy – wszyscy chcą odczuwać to piękne uczucie pokoju.

Czym jest pokój?

Pismo Święte uczy nas, że błogosławieni są ci, którzy czynią pokój (Mat. 5:9). Przypowieści Salomona dostarczają nam informacji, co kryje serce osób „doradzających” pokój. „W sercu knujących zło jest podstęp, u doradzających pokój – radość (Przyp. Sal. 12:20).

Rozumienie tego uczucia pokoju może się między nami trochę różnić. Każdy może na coś innego kłaść nacisk i nieco inaczej je rozumieć. Nie ma w Biblii sztywnych wytycznych, którymi powinniśmy się kierować w temacie pokoju – w jaki sposób go czynić lub czego unikać. Co jednak nie jest dane wprost, często wymaga zastanowienia. Warto się nad tym pochylić.

Pokój cechą chrześcijanina

Czy chrześcijanin powinien czynić pokój? Zdecydowanie tak. Co to jednak konkretnie znaczy? Na to pytanie odpowiemy sobie w dalszej części artykułu. Pan Jezus zostawił nam słowa zapisane w Ewangelii, gdzie czytamy: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję” (Jan 14:27).

Nauczyciel zostawił nam pokój, pokój inny niż jest dostępny w świecie. Naszym zadaniem zatem jest go krzewić i być jego czynicielami. Skoro naśladujemy Jezusa, to zadajmy sobie pytanie: Czy Pan Jezus czynił pokój? Intuicja podpowiada, że tak. Skoro my mamy takie polecenia, to zapewne nasz Mistrz też się do nich stosował. Jest jednak małe „ale”:

Wojna czy pokój?

„Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz” (Mat. 10:34).

Pan Jezus mówi wprost, że nie przyszedł przynieść pokoju. Przyszedł przynieść miecz, wojnę, niepokoje i poróżnienie. Możemy wywnioskować, że faktycznie, Pan nie przyszedł na ziemię, żeby przynieść pokój w rozumieniu ówczesnego Izraela (Łuk. 24:21). Nie przyniósł pokoju militarnego ani nie rozwiązał aktualnych problemów narodu. Izraelici musieli być przygotowani na niepokój, na poróżnienie w rodzinie, na rozdzielenie dzieci od rodziców (Mat. 10:21). Pan Jezus przyniósł miecz, który w moim rozumieniu oznacza Słowo i Prawdę. To Prawda dzieli jak miecz. To Prawda sprawia, że doświadczamy niepokojów w znaczeniu cielesnym. Jak zatem powinno wyglądać czynienie pokoju? Skoro mamy czynić pokój, to skąd rozłamy, skąd podziały?

Pokój czy „święty spokój”?

W tym miejscu warto postawić sobie pytanie, czy pokój oznacza tolerancję? Tolerancja jest pojęciem określającym szanowanie cudzych poglądów, przekonań czy czynów, gdy są one odmienne od naszych. Czy w imię czynienia pokoju, (Mat. 5:9), powinniśmy tolerować cudze poglądy czy przekonania? W temacie tym może być wiele różnych zdań.

Zasadne wydaje się stwierdzenie, że prawdziwy pokój jest wtedy, gdy po wspólnej modlitwie jesteśmy w stanie z czystym sumieniem powiedzieć „amen”. Gdy modlimy się do tego samego Boga, gdy tak samo rozumiemy Jego istotę i Jego plan względem nas. Istotny jest fundament, to co nas łączy, to na czym się opieramy. Nie wystarczy, że wierzymy w tego samego Boga, żebyśmy mogli nazywać siebie nawzajem braćmi. Obraz Boga miłościwego, który chce, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni” (1 Tym. 2:4), a tego, który zaplanował wieczne męki dla tych złych, znacznie się różnią. Ta i inne kwestie dotyczące podstawowych różnic pomiędzy wyznaniami są bardzo ważne. Jeśli fundamenty nie są spójne, to nie może być między nami prawdziwego, Bożego pokoju. W ten sposób rozumieć można „miecz”, który przyniósł Pan Jezus.

Na temat najważniejszej prawdy Pisma Świętego – prawdy o ofierze Pana Jezusa możesz przeczytać w artykule DLACZEGO PAN JEZUS UMARŁ?

Niestety, Prawda też dzieli – tych, którzy wierzą prawdziwie, od tych którzy pokładają nadzieje w błędnych naukach. Niewłaściwym byłoby szukanie jedynie rzeczy, które nas łączą w celu jak najdłuższego pozostaniu w wątpliwej społeczności i dodatkowo tłumaczenie takiego zachowania zaleceniem „czynienia pokoju”.

Czynienie pokoju przez chrześcijanina

Czym zatem jest czynienie pokoju? Ważna jest wzajemna rozmowa i rozważania na temat nauk podstawowych będące fundamentami danej społeczności. Warto je powtarzać, jak i przekazywać nowym pokoleniom. Warto prowadzić dyskusje, gdy tylko nasze poglądy się w czymś różnią. Prawdziwe i szczere badanie pomaga w wypracowaniu wspólnego zdania, co najważniejsze – zgodnego z Pismem Świętym. Prawdziwy pokój to ten oparty na poznaniu, Prawdzie i szczerości. To chęć zachowania spójności, społeczności i wzajemnej miłości – jednak nie kosztem zakłamania Prawdy lub jej przeinaczania.

Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (Rzym. 14:17).

Jeśli masz pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o wspaniałej Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym – o Zbawieniu i radości dla wszystkich ludzi, życiu wiecznym i sensie tego, co nas otacza, zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków. Książka ta odpowiada na liczne pytania stawiane przez ludzkość, a czyni to jedynie na podstawie wersetów Pisma Świętego. Jest to „pokarm na czas słuszny”, którym chcemy dzielić się z Tobą. Aby zamówić książkę za darmo, wystarczy kliknąć w poniższy baner i wypełnić formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.